08:00 - 16:00
ФИНАНСИРАЊЕ
Доколку сакате да купите возило на лизинг Ве молиме детално прегледајте ги податоците на оваа страна. Подолу имате калкулатор со кој можете орентационо да ги пресметате ратите за лизингот. Плаќањето можете да го прилагодите според вашите можности и потреби. На пример можете да си одредите фиксен дел за Учество кој ќе го платите, а останата сума да ја плаќате на онолку рати колку што Ви одговара.
МЕСЕЧНА РАТА: 0
Со подесување на параметрите на калкулаторот подолу можете да ја пресметате месечната рата.
Калкулаторот ви дава орентациона пресметка за рата која би ја плаќале според параметрите кои ќе ги внесете. Пресметката на ратите со овој калкулатор е информативна и истата може да биде различна од конечната пресметка која се изработува индивидуално за секој клиент, по детално прибирање и обработка на информациите и целата потребна документација. Конечната пресметка и одобрувањето на лизингот се врши од страна на лизинг компанијата, во рок од неколку дена од аплицирањето. DELUXE AUTO Ви стои на располагање во подготовката на документацијата и целокупниот процес на аплицирање за лизингот.